โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home
 " ทุกคนมีส่วนที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย "  โรงเรียนเซนต์เมรี่ ยินดีต้อนรับค่ะ  " คุณธรรม นำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์ " 

8 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียน บ้านเซนต์เมรี่ขอต้อนรับ

ซิสเตอร์อนาโรซา ซีโวริ รองอธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่

ด้วยความอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ยินดีต้อนรับ

News & Activities

Presents

Student Works

 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์


สถิติเข้าชม
วารสารโรงเรียน

Student Works

นักเรียน
คณะครู
ผู้ปกครอง

Salesian sister schools