โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home
 " ทุกคนมีส่วนที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย "  โรงเรียนเซนต์เมรี่ ยินดีต้อนรับค่ะ  " คุณธรรม นำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์ " 

ปิดภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมเซนต์

News & Activities

Presents

Student Works

 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์


Student Works

Salesian sister schools

พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนและพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

ประจำปีการศึกษา  2561 อย่างสง่างาม พร้อมกับประกาศสโลแกนประจำปี

กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ ด้วยใจยินดี

โดยในปีการศึกษานี้ นางสาวณัฐนรี บัวขม ได้รับการเลือกตั้ง

เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ โดยพร้อมรับปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ สุดกำลัง
นักเรียน
คณะครู
ผู้ปกครอง
สถิติเข้าชม