โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home แข่งวันวิทย์ที่ราชภัฎอุดรธานี นักเรียนรับเกียรติบัตรการแข่งขัน วิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 นักเรียนรับเกียรติบัตรเหรียญทอง  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ นักเรียนรับเกียรติบัตร king math  สุดยอดนักแก้โจทย์ นักเรียนชั้น ป.6 สอบได้คะแนนเต็ม100  ผลการทดสอบO-net หน้าหลัก

ผลงานนักเรียน