โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home หน้าหลัก

กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


14 พฤศจิกายน 2561

14 พฤศจิกายน 2561

15 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561

24-25 พฤศจิกายน 2561

28-30 พฤศจิกายน 2561


22

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ โรงพยาบาลอุดรธานี (ม.1-3)

ฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล

ฉลองมาเดอร์โมราโน

วันลอยกระทง

ค่ายดาราศาสตร์ ม.3

ค่ายวิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ