โทรศัพท์ : 042-221346 Email : stmary@st-mary.ac.th

Home หน้าหลัก

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2562


1 มกราคม 2562

7 มกราคม 2562

12-14 มกราคม 2562

22-25 มกราคม 2562

23 มกราคม 2562

31 มกราคม 2562


วันปีใหม่

สอบกลางภาค 2/2561

STAR 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.5

กิจกรรมจิตอาสา Love Project (ม.4-6)

ฉลองพ่อบอสโก